Magik – nowoczesne narzędzie dla badacza literatury

Introduction by OpenMethods Editor (Maciej Maryl): This software paper in Polish describes “Magik” (Magician), a tool for textual scholars which allows for comparisons of different variants of the same text.

W tym artykule przedstawiamy program wymyślony i napisany przez nas z my­ślą o wykorzystaniu przez środowisko badaczy literatury, a zwłaszcza osoby zaj­mujące się tekstologią i edytorstwem naukowym. Jest to rodzaj specyficznego edy­tora tekstu. Jego podstawową funkcją nie jest pisanie i formatowanie, ale porów­nywanie tekstów napisanych w innych edytorach.

 

Original publication date: 03/2007.

Source: Barczuk i Tyszkiewicz, Magik – nowoczesne narzędzie dla badacza literatury