Magik – nowoczesne narzędzie dla badacza literatury

https://openmethods.dariah.eu/2017/10/04/magik-nowoczesne-narzedzie-dla-badacza-literatury-wa248_67405_p-i-2524_barczuk-magik-pdf/ OpenMethods introduction to: Magik - nowoczesne narzędzie dla badacza literatury 2017-10-04 22:53:15 Introduction: This software paper in Polish describes "Magik" (Magician), a tool for textual scholars which allows for comparisons of different variants of the same text. Maciej Maryl Blog post Analysis Digital Humanities Editing Enrichment Interpretation Language Literature Polish Research Activities Research Process Software Stilistic Analysis Structural Analysis Text Tools Visualization via bookmarklet

Introduction by OpenMethods Editor (Maciej Maryl): This software paper in Polish describes “Magik” (Magician), a tool for textual scholars which allows for comparisons of different variants of the same text.

W tym artykule przedstawiamy program wymyślony i napisany przez nas z my­ślą o wykorzystaniu przez środowisko badaczy literatury, a zwłaszcza osoby zaj­mujące się tekstologią i edytorstwem naukowym. Jest to rodzaj specyficznego edy­tora tekstu. Jego podstawową funkcją nie jest pisanie i formatowanie, ale porów­nywanie tekstów napisanych w innych edytorach.

 

Original publication date: 03/2007.

Source: Barczuk i Tyszkiewicz, Magik – nowoczesne narzędzie dla badacza literatury